Utvecklande medarbetarskap

För ledare & HR

Fokus och resurser ligger ofta på ledarskapet. Det kan få bieffekten att medarbetarskapet kan komma i andra hand.

Utbildningens innehåll.
Med denna utbildningsdag får deltagarna tydliga verktyg för hur de kan bygga ett utvecklat medarbetarskap.

Påbyggnad för hela organisationen.
Utbildningen kan med fördel byggas på med ytterligare en dag för att utbilda utbildare där metoderna sedan kan användas i den egna organisationen. Där blandas teori med praktisk träning för att leda arbetet på hemmaplan. Material ingår.

Forskning. 
Vi har hämtat vår teori från medarbetarskapsforskningen, Handelshögskolan Göteborg.

Vi har tidigare tillämpat medarbetarskapsverktyget med goda resultat både på grupper av 15 personer men även på 2000 personer. Välkommen att kontakta oss för mer information.