Ledarutveckling EQ

Vill du ta reda på vad ditt nästa steg i din ledarutveckling kan vara?

Gör en 360 i verktyget Emotional and Social Competence Inventory (ESCI) med två timmars efterföljande ledarcoaching och du har underlaget för att fatta ett beslut.

I feedback rapporten som utgår från ett resultat av din egen och din ledares, medarbetares och kollegors upplevelse får du reda på fyra aspekter av dig själv;

• Self Awareness – förståelse av dig själv
• Self Management – hur du hanterar dig själv
• Social Awareness – hur du förstår andra
• Relationship Management – hur du leder andra.

Utifrån de fyra huvudområden mäts upplevelsen av 18 kompetenser hos dig. Dessa svar kan tillsammans med ledarcoachingen vägleda dig till att ta nästa steg i din ledarutveckling.

Framtidens ledare behöver vara emotionellt och socialt kompetenta påvisar forskningen gjord av Daniel Goleman. När de är det visar resultatet på att medarbetarna blir högpresterande och dessutom mår bra.

Jobbrelationer utpekas som en av de pusselbitar som kommer bli ännu mer viktiga för att leda framtidens medarbetare. Genom att satsa på dig själv som ledare kan du skapa de bästa jobbrelationer OCH få ut det bästa resultatet.