EQ för ledare

Emotionell & social kompetens utbildning

Forskning visar att emotionell och social intelligens i ledarskapet är det som skiljer ordinära och extraordinära ledarbeteenden. Därav har vi tagit fram en utbildning som motsvarar detta behov. 2 + 1/2 dagars utbildning med tre moduler som syftar till att tillämpa kompetenserna i praktiken.

Modul 1
Fokuserar på dig själv som ledare, om att förstå och hantera dig själv på jobbet.

Modul 2
Fokuserar på att förstå och leda andra.

Modul 3
Fokuserar på att tillämpa EQ i praktiken.

I utbildningen ingår ett 360 graders feedbackverktyg, Emotional and Social Competence Inventory (ESCI). Välkommen att kontakta oss för mer information. Goda referenser finns att tillgå.