Coaching

Vi arbetar främst med två former av coaching. Ledarcoaching och engagement coaching som är ett mer riktad coachingprogram.

Ledarcoaching utvecklar ledarskapet
Med en medarbetarundersökning som pekar på dåliga ledarresultat kan coaching vara det som kan påverka nästkommande undersöknings resultat. I coachingprogrammet fokuserar vi på deltagarens styrkor och lyfter dem samtidigt som vi hanterar det som går snett. Flera väljer att utveckla förståelsen för sig själva för att på bästa sätt kunna leda andra. 4-10 tillfällen träffas ledaren och coachen. En coachinglogg används för att följa processen och motivera till nya beteenden. Ledarmaterial ingår efter önskemål.

Engagement coaching utvecklar engagemanget hos ledaren och teamet.
Med en medarbetarundersökning som pekar på dåliga ledarresultat vad gäller motivation behövs ibland en riktad insats göras. Engagement coaching är en sådan. Det kan även med fördel användas för att öka enskilda medarbetares engagemang när de varit länge på företaget. Under 4 tillfällen träffas ledaren och coachen för att ha fokus på en enda sak. Hur skapar vi ett större engagemang både hos ledaren och i gruppen. Engagement coaching får ofta ännu större resultat om insatsen görs i kombination med ett 360 feedbackverktyg, ESCI.

Som coacher är vi.
Engagerade och använder all vår kunskap, kompetens och erfarenhet för att bidra till deltagarens utveckling. Vårt främsta verktyg som vi använder är vår intuition som guidar oss i coachingsamtalen. Tydlighet och konstruktiv feedback är stående inslag i samtalen. Coachen har arbetat med både ledarcoaching och engagement coaching med gott resultat i både offentlig sektor och på internationella bolag. Coachen är certifierad handledare i 360 verktyget Emotional and Social Competence Inventory (ESCI). Utvärderingar från tidigare coachingprogram finns att läsa på begäran.

För vem.
Coachingprogrammen läggs upp efter behov och kan med fördel genomföras för både ledare och medarbetare, som enskilt uppdrag eller som komplement till andra uppdrag. 

Träning på hemmaplan.
Mellan samtalen tränar du hemma i vardagen med hjälp av olika verktyg och fullföljer de åtaganden som du själv har valt att utföra. Det händer mycket under ett coachingsamtal, men det är mellan samtalen när du agerar i verkligheten som förändringarna sker. Coachingloggen är ett bra verktyg för att följa processen.

Förhållningssätt och etik.
Vi arbetar utifrån International Coach Federation (ICF) kärnkompetenser och etiska regler. Vi gör alltid vårt bästa och värnar om deltagarens utvecklingsprocess och resultat.

Referenser.
Referenser finns på begäran. Några kunder vi arbetar med är Räddningstjänsten, Posten och Trygg Hansa.

Välkommen med din förfrågan.