Tjänster hos oss

Som namnet Authentic antyder är vi specialiserade på Autentiska Ledarprogram, ALP och jobbrelationer med inriktning på att;

  • förstå sig själv
  • förstå andra
  • hantera sig själv
  • leda andra

I alla relationer ingår dessa kompetenser. Det innebär att vi jobbar mindre med den gamla formen av auktoritärt ledarskap. Hos oss jobbar vi systematiskt med att ta fram det personliga extraordinära ledarskap som kännetecknar många av världens mest framgångsrika ledare. Bland våra kunder finns flera seniora ledare som med våra program finner en ny dimension i sitt ledarskap. Det kan vara på Räddningstjänsten, Trygg Hansa, Posten, Folktandvården eller i privatlivet. Våra tjänster är för människor som önskar mer personlig kraft, motivation och/eller en tydligare riktning samt bättre relationer på jobbet.

Vi använder oss av 20 olika träningspass. Där våra pass med motivation/engagemang just nu är mycket populära. Det kan vara i uppdrag som Engagement Coaching,  Engagemang workshop, Motiverade medarbetare team aktivitet. Tillsammans med oss finner deltagarna mer av sin egen inre motivation och också hur de på bästa sätt kan motivera och inspirera andra. Vi är bra på detta och gillar att arbeta med det  vi gör!

Vi gör ingen skillnad på om deltagarna är höga chefer eller privatpersoner men vi anpassar varje uppdrag efter dem/den vi möter för att få ut maximalt av den tid vi möts. Vi går in för full potential och vill andras utveckling.